DỊCH VỤ

Sức khỏe sinh sản là một lĩnh vực nhạy cảm, vì vậy, chúng tôi tôn trọng quyền tự do cá nhân của bạn. Tất cả các thành viên của chúng tôi cam kết bảo mật 100% thông tin cá nhân của khách hàng, thậm chí bạn không cần phải cho biết tên của mình nếu bạn thực sự không muốn.

Với sự giúp đỡ của các nhà tài trợ, chúng tôi hỗ trợ một phần chi phí cho một số dịch vụ, tăng cơ hội được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao cho người dân Việt Nam.