CÁC BƯỚC GIA NHẬP

1. Tiến hành khảo sát ban đầu để lựa chọn cơ sở y tế tư nhân phù hợp

2. Giới thiệu cho các Cơ sở y tế tư nhân về thương hiệu BlueStar - Ngôi Sao
Xanh, các tiêu chuẩn dịch vụ, phương thức hoạt động và lợi ích mà họ
được hưởng thông qua mạng lưới BlueStar - Ngôi Sao Xanh

3. Thương thảo và ký hợp đồng nhượng quyền với chủ sở hữu Cơ sở y tế và
thu phí gia nhập mạng lưới BlueStar - Ngôi Sao Xanh

4. Đánh giá nhu cầu cải thiện nội và ngoại thất của cơ sở y tế được nhượng
quyền

5. Đánh giá nhu cầu đào tạo của Cơ sở y tế được nhượng quyền

6. Tiến hành sang sửa nội và ngoại thất phòng khám, cung cấp vật tư và dụng
cụ y tế thiết yếu

7. Tiến hành các khóa tập huấn về: Chấm dứt thai nghén bằng thuốc, Chấm
dứt thai nghén bằng phương pháp hút chân không, Chất lượng dịch vụ,
Phòng tránh nhiễm khuẩn, Kỹ năng tư vấn về KHHGĐ

8. Bên được nhượng quyền được trao chứng chỉ là cơ sở thành viên của mạng
lưới BlueStar - Ngôi Sao Xanh

9. Cung cấp các tài liệu, tờ rơi tiếp thị, quảng bá thương hiệu, thông tin giáo
dục và truyền thông

10. Lễ khai trương cơ sở được nhượng quyền BlueStar - Ngôi Sao Xanh

11. Giám sát và hỗ trợ tuân thủ tiêu chuẩn chất lượng của các cơ sở được
nhượng quyền. Đánh giá kết quả hoạt động và phản hồi để cải thiện