LỢI ÍCH

-    Được sang sửa phòng khám và trang bị nội thất theo hệ thống nhận diện thương hiệu BlueStar - Ngôi Sao Xanh

-    Bên được nhượng quyền và nhân viên của họ được tham dự các khóa đào tạo cơ bản và bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn do BlueStar - Ngôi Sao Xanh cung cấp

-    Cán bộ dự án thường xuyên giám sát và hỗ trợ bên được nhượng quyền duy trì chất lượng dịch vụ và thông tin cho bên được nhượng quyền biết những lĩnh vực cần cải thiện

-    Cơ sở được nhượng quyền sẽ được quảng bá, khuếch trương thông qua các hoạt động tiếp thị và quảng bá thương hiệu BlueStar - Ngôi Sao Xanh. Đồng thời số lượng khách hàng của họ cũng sẽ tăng thông qua các chiến dịch quảng cáo trên các phương tiện truyền thông

-    Hệ thống chuyển tiếp khách hàng trong mạng lưới BlueStar - Ngôi Sao Xanh sẽ giúp cơ sở y tế của bên được nhượng quyền giới thiệu khách hàng của họ sang cơ sở được nhượng quyền khác nếu họ không đáp ứng được nhu cầu khách hàng. Mạng lưới BlueStar - Ngôi Sao Xanh -    sẽ cung cấp danh sách các cơ sở y tế của các bên được nhượng quyền khác trên cùng địa bàn và các dịch vụ (CSSKSS & KHHGĐ, đa khoa và chuyên khoa) mà các cơ sở đó đang cung cấp

-    Được hỗ trợ từ hệ thống mua hàng tập trung với khối lượng lớn và bảo đảm chất lượng của mạng lưới BlueStar - Ngôi Sao Xanh trong cả nước

-    BlueStar - Ngôi Sao Xanh sẽ giúp cơ sở của bên được nhượng quyền trong việc đảm bảo chất lượng chăm sóc khách hàng thông qua trang bị cho cơ sở của bên được nhượng quyền các kỹ năng và sổ ghi chép thông tin khách hàng

-    Bộ phận tiếp thị của BlueStar - Ngôi Sao Xanh sẽ phân phối các tài liệu tiếp thị tới cơ sở của bên được nhượng quyền bao gồm: quà tặng, tờ rơi, áp phích, giá để tờ rơi, v.v.

-    BlueStar - Ngôi Sao Xanh sẽ xây dựng và sản xuất tài liệu thông tin, giáo dục, truyền thông về các biện pháp KHHGĐ hiện đại. Những tài liệu này bao gồm tờ rơi cho khách hàng, tài liệu tham khảo, áp phích sản phẩm và sẽ được trưng bày tại các cơ sở của bên được nhượng quyền của BlueStar - Ngôi Sao Xanh và được dùng khi tư vấn cho khách hàng, tạo điều kiện dễ dàng cho việc trao đổi thông tin với khách hàng

-    Được cung cấp các dụng cụ y tế thiết yếu để cung cấp dịch vụ KHHGĐ