NHỮNG GIÁ TRỊ CĂN BẢN CỦA NGÔI SAO XANH

Mạng lưới BlueStar - Ngôi Sao Xanh được xây dựng và hoạt động theo những giá trị căn bản sau đây nhằm đảm bảo cho khách hàng:

-    Quyền tiếp cận thông tin chính xác, thích hợp và dễ hiểu về sức khỏe sinh sản và KHHGĐ thông qua tài liệu in ấn được trưng bày tại cơ sở y tế

-    Quyền tiếp cận dịch vụ phù hợp với khả năng chi trả, thuận tiện về thời gian và địa điểm mà không gặp phải những đòi hỏi phi lý hoặc cản trở về xã hội (như phân biệt giới tính, tuổi tác, tình trạng hôn nhân, khả năng sinh sản, quốc tịch hoặc sắc tộc, tầng lớp xã hội, tôn giáo hoặc

-    khuynh hướng tình dục...)

-    Quyền tự quyết định sử dụng dịch vụ dựa trên cơ sở các thông tin, hiểu biết của mình và các lựa chọn dịch vụ sẵn có

-    Được cung cấp dịch vụ an toàn với kỹ năng chuyên môn tốt, chú trọng tới việc tư vấn và phòng chống nhiễm khuẩn với các biện pháp khám chữa bệnh thích hợp và hiệu quả với chi phí hợp lý.

-    Được đảm bảo quyền riêng tư và bảo mật trong khi sử dụng các dịch vụ bao gồm tư vấn, khám bệnh và thủ thuật lâm sàng, bao gồm cả thông tin về bệnh tình và các thông tin cá nhân khác.

-    Được phục vụ với sự tận tâm và tôn trọng, được khuyến khích tự do bày tỏ ý kiến của mình

Quyền được chăm sóc thường xuyên, được theo dõi bệnh trạng và chuyển tuyến kịp thời nếu cần thiết nhằm duy trì và đảm bảo sức khỏe
Mọi thành viên trong mạng lưới đều tuân thủ theo các tiêu chuẩn đạo đức khắt khe và sự chính trực nhằm duy trì những giá trị căn bản này. Bên cạnh đó, BlueStar - Ngôi Sao Xanh cam kết ứng dụng các phương pháp thực hành tốt nhất trong chăm sóc và điều trị cho khách hàng.