TIÊU CHUẨN GIA NHẬP

Không phải cơ sở y tế tư nhân nào cũng có thể trở thành hội viên của mạng lưới Nhượng quyền Xã hội BlueStar

-    Ngôi Sao Xanh. Tiêu chuẩn tuyển chọn toàn diện và nghiêm ngặt được thiết lập để đảm bảo mọi cơ sở được nhượng quyền xã hội phải đáp ứng những yêu cầu cơ bản trước khi trở thành hội viên của mạng lưới BlueStar - Ngôi Sao Xanh. Cụ thể là:

-    Cơ sở y tế tư nhân đặt tại khu vực dân cư có thu nhập thấp.

-    Cơ sở y tế tư nhân có đầy đủ giấy tờ pháp lý như: Giấy phép đăng ký kinh doanh, Giấy phép hành nghề y tư nhân

-    Người cung cấp dịch vụ có bằng cấp chuyên môn cần thiết và hiểu biết về kỹ thuật trong việc cung cấp các dịch vụ KHHGĐ và Phá thai an toàn.

-    Cơ sở y tế tư nhân có đầy đủ cơ sở vật chất và trang thiết bị y tế thiết yếu để cung cấp dịch vụ KHHGĐ và Phá thai an toàn.