TRÁCH NHIỆM

-    Tôn trọng và tuân thủ các quy định của mạng lưới BlueStar - Ngôi Sao Xanh

-    Tham gia đầy đủ các chương trình đào tạo cơ bản và các khóa học bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn

-    Đáp ứng các yêu cầu cơ bản được nêu trong Tài liệu hướng dẫn hoạt động Mô hình Nhượng quyền Xã hội BlueStar - Ngôi Sao Xanh

-    Trả phí nhượng quyền hàng năm

-    Đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ và thông tin về SKSS và KHHGĐ

-    Trưng bày đúng chỗ và duy trì trong điền kiện tốt các tài liệu và vật dụng mang thương hiệu BlueStar - Ngôi Sao Xanh

-    Bảo quản tốt vật tư và các thiết bị y tế

-    Bảo quản và lưu trữ hồ sơ về phòng khám một cách chính xác

-    Trao đổi và chia sẻ thông tin thích hợp về khách hàng trong mạng lưới BlueStar - Ngôi Sao Xanh

-    Nộp số liệu báo cáo dịch vụ hàng tháng trung thực, chính xác và đúng thời gian quy định

-    Giá dịch vụ được trình bày rõ ràng, minh bạch trên bảng giá theo mức giá do BlueStar - Ngôi Sao Xanh đề xuất cho từng khu vực dân cư cụ thể

-    Cơ sở được nhượng quyền và mang thương hiệu BlueStar - Ngôi Sao Xanh cam kết phục vụ cộng đồng dân cư có thu nhập thấp