Thư viện hình ảnh
 • Truyền thông cho giới trẻ năm 2018
  29/01/2018

  Truyền thông về Sức khỏe Sinh sản và Kế hoạch hóa Gia đình cho thanh niên, vị thành niên năm 2018 được tổ chức ở địa bàn dân cư, nhà máy, khu công nghiệp. 

 • KHÁM LƯU ĐỘNG 2016
  07/11/2016

  Khám lưu động là hoạt động nhằm nâng cao khả năng tiếp cận gói dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình cho khách hàng có thu nhập thấp tại nhà máy và khu dân cư nằm gần địa bàn dự án.

 • TRUYỀN THÔNG CHO KHÁCH HÀNG (2016-2018)
  15/06/2016

  Truyền thông cho khách hàng nhằm nâng cao nhận thức và kiến thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình.

  Thời gian dự án chu kỳ III (2016-2018)

 • CÁC KHÓA ĐÀO TẠO TẠI BlueStar-Ngôi Sao Xanh CHU KỲ III (2016-2018)
  15/06/2016

   ĐÀO TẠO CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO

 • HỘI THẢO KICK OFF CHU KỲ III (2016-2018)
  12/04/2016

   Ngày 28 tháng 3, 193 đại biểu đại diện 161 phòng khám BlueStar-Ngôi Sao Xanh, Bộ Y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Sở y tế 7 tỉnh/thành dự án, đội dự án, tổ chức Marie Stopes Việt Nam tham dự sự kiện.