LIÊN HỆ

Mọi chi tiết về thông tin tuyển dụng và ứng tuyển xin gửi về:

Phòng HCNS BlueStar
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:
 

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG
Ngày Vị trí
31/08/2015 Cán bộ thực địa Xem chi tiết