Báo chí và giới chuyên môn nói về chúng tôi – Bluestar

Báo chí và giới chuyên môn viết về Bluestar:

Báo chí Bài viết
Báo Vnexpress https://vnexpress.net/suc-khoe/7-phuong-phap-tranh-thai-hieu-qua-3298838.html
Báo Dân Trí https://dantri.com.vn/suc-khoe/que-cay-tranh-thai-phuong-phap-tranh-thai-an-toan-cho-gioi-tre-1434095490.htm
Devex https://www.devex.com/news/the-best-of-both-worlds-how-ppps-can-deliver-choice-to-women-living-in-poverty-84854
Báo Afamily https://afamily.vn/kham-phu-khoa-mien-phi-cho-chi-em-tai-bluestar-20100910121840839.chn
Báo gia đình https://giadinh.net.vn/song-khoe/mien-phi-kham-va-tu-van-suc-khoe-sinh-san-tren-nhieu-tinh-thanh-trong-ca-nuoc-20141218160119437.htm
https://giadinh.net.vn/song-khoe/chuan-bi-de-mang-thai-khoe-manh-2015101421402495.htm
https://giadinh.net.vn/song-khoe/bluestar-tao-dieu-kien-cho-nguoi-thu-nhap-thap-tiep-can-voi-tranh-thai-tien-tien-20150529075325287.htm
http://giadinh.net.vn/song-khoe/chuan-bi-de-mang-thai-khoe-manh-2015101421402495.htm
Báo dân sinh https://baodansinh.vn/bluestar—ngoi-sao-xanh-mo-hinh-huy-dong-dau-tu-cua-y-te-tu-nhan-29487.htm
Làm cha mẹ https://www.lamchame.com/forum/threads/hiem-muon-va-vo-sinh-phong-kham-hay-o-dau.3959/page-4
Việt bản đồ http://maps.vietbando.com/POI/vi/Poi/Index/900a27a9-809e-474f-8ac6-82b82ff9c381?cat=7321
http://maps.vietbando.com/POI/vi/Poi/Index/8f35a275-2ed1-4ce9-9020-8705f206e00a?cat=7321
http://maps.vietbando.com/POI/vi/Poi/Index/897c2107-6235-44a6-8c6f-0145f18ee047?cat=7321
http://maps.vietbando.com/POI/vi/Poi/Index/38dd8b8a-e7d1-46ea-b2ea-f4afcc1da5c1?cat=7321
http://maps.vietbando.com/POI/en/Poi/Index/ea63ea72-5aed-4948-8f53-edcd35da8372?cat=7321
http://maps.vietbando.com/POI/en/Poi/Index/900a27a9-809e-474f-8ac6-82b82ff9c381?cat=7321
http://maps.vietbando.com/POI/en/Poi/Index/8f35a275-2ed1-4ce9-9020-8705f206e00a?cat=7321
http://maps.vietbando.com/POI/en/Poi/Index/38dd8b8a-e7d1-46ea-b2ea-f4afcc1da5c1?cat=7321
Health market innovations https://healthmarketinnovations.org/program/bluestar-vietnam
Ngocentre https://ngocentre.org.vn/pipermail/cewg/2015-September/000034.html
https://ngocentre.org.vn/pipermail/cewg/2015-September/000033.html
https://ngocentre.org.vn/pipermail/cewg/2015-November/000041.html
https://ngocentre.org.vn/pipermail/cewg/2015-November/000040.html
https://ngocentre.org.vn/pipermail/cewg/2015-November/000039.html
https://ngocentre.org.vn/pipermail/cewg/2015-May/000020.html
https://ngocentre.org.vn/pipermail/cewg/2015-May/000018.html
https://ngocentre.org.vn/pipermail/cewg/2015-May/000017.html
https://ngocentre.org.vn/pipermail/cewg/2015-May/000014.html
https://ngocentre.org.vn/pipermail/cewg/2015-March/000011.html
https://ngocentre.org.vn/pipermail/cewg/2015-March/000006.html
https://ngocentre.org.vn/pipermail/cewg/2015-June/000024.html
https://ngocentre.org.vn/pipermail/cewg/2015-June/000023.html
https://ngocentre.org.vn/pipermail/cewg/2015-July/000027.html
https://ngocentre.org.vn/pipermail/cewg/2015-August/000031.html
https://ngocentre.org.vn/pipermail/cewg/2015-August/000030.html
https://ngocentre.org.vn/pipermail/cewg/2015-August/000029.html
https://ngocentre.org.vn/pipermail/cewg/2015-April/000013.html
Sotaywebsite http://sotaywebsite.com/home/Bai-viet/Dien-dan—Mang-xa-hoi/vn?p=73&lang=vn
http://sotaywebsite.com/home/Bai-viet/Dien-dan—Mang-xa-hoi/vn?p=73
http://sotaywebsite.com/home/Bai-viet/Dien-dan—Mang-xa-hoi/Dai-su-quan-Ao-tai-Ha-Noi/vn
Timdung https://timdung.vn/nha-thuoc/phong-kham-san-phu-khoa-ke-hoach-hoa-gia-dinh-tam-ngoc/tu-liem-ha-noi
Lao động xa nhà http://www.laodongxanha.net/index.php?option=com_k2&view=item&id=548:da-a-cha-cham-sa-c-sa-c-kha-e-tin-ca-y&Itemid=596
http://laodongxanha.net/index.php?option=com_k2&view=item&id=548:da-a-cha-cham-sa-c-sa-c-kha-e-tin-ca-y&Itemid=596
Dược liệu hay http://duoclieuhay.com/?page=Article.News.detail&id=5badbd043330851f5a0bb634
Chd http://chd.vn/vi/du-an/danh-gia-giua-ky-va-cuoi-ky-mo-hinh-nhuong-quyen-xa-hoi-bluestar-tai-viet-nam.html