Thuốc tiêm tránh thai


  • Thuốc tiêm tránh thai

    29/08/2015

    Có hiệu quả tránh thai đến 99% nếu sử dụng đúng theo chỉ dẫn, mỗi lần tiêm có tác dụng tránh thai 12 tuần.

Cách sử dụng:
–    Là thuốc tiêm tránh thai chứa Progestin có tác dụng không cho trứng rụng. Tiêm một lần có tác dụng tránh thai trong 12 tuần (loại thuốc DMPA)

Lợi ích:
–   
Có hiệu quả tránh thai đến 99% nếu sử dụng đúng theo chỉ dẫn, mỗi lần tiêm có tác dụng tránh thai 12 tuần.

Cân nhắc:

–    thời gian đầu có thể kinh nguyệt không đều, có thể bị ra máu giữa kỳ kinh. Và có thể chậm có thai trở lại
Biện pháp này không phòng tránh được các nhiễm khuẩn lây truyền qua đường tình dục và được HIV / AIDS.