TẠI SAO NÊN GIA NHẬP BLUESTAR ?

Mọi thành viên trong mạng lưới đều tuân thủ theo các tiêu chuẩn đạo đức khắt khe và sự chính trực nhằm duy trì những giá trị căn bản này. Bên cạnh đó, BlueStar - Ngôi Sao Xanh cam kết ứng dụng các phương pháp thực hành tốt nhất trong chăm sóc và điều trị cho khách hàng.

Mạng lưới BlueStar - Ngôi Sao Xanh được xây dựng và hoạt động theo giá trị căn bản sau đây